Project Haren

Project Haren Klusbedrijf Autiklus Bakkeveen is bezig met de verbouwing van een oude villa naar een pracht woonhuis. Alwaar de oude accenten in glorie worden bewaard en hersteld. Dit voormalige hotel de la Promenade is in Jugendstil gebouwd (ca. 1904) en is een markant pand in Haren. Het pand zit vol Harense historie. Zo werd hier in 1937 het Eerelman’s Weekblad opgericht en gedrukt, later werd dat Harener Weekblad. Ook werd de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk op dit perceel opgericht, in het koetshuis vonden in de jaren 40 de eerste diensten plaats. In de oorlog werd in dat koetshuis illegaal Trouw gedrukt. Rond 1905 werd de kastelein van Hotel Promenade hier vermoord door dronken studenten. Het gebouw kent een rechthoekige vorm, serres en uitbouwen en telt drie bouwlagen (exclusief zolder en kelder). Het totale woonoppervlak bedraagt ca. 600 m2 en de kavelgrootte is 1875 m2. Naast het hoofdgebouw staat een koetshuis.

Uw wens is onze uitdaging.